המורת

קרן מלגות ע"ש ישראל ישראלי.
* דוגמה בלבד, נא לא לתרום *

המורתה ספוט


PayPal
* תרומתך תעבור במלואה וישירות אל המטרה שעבורה הוקמה.

םינורחא תורנ

  • דוד לוי

    אזכור אותך תמיד . יהי זכרך ברוך

  • Susanna

    With love

  • שרה לוי

    זוכרים את טוב לבך.

רנ תקלדה